★ Privacy

PRIVACY POLICY (26-8-2021)

Twirl en Majorette Stichting Unic hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Twirl en Majorette Stichting Unic houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Twirl en Majorette Stichting Unic zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door Twirl en Majorette Stichting Unic verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde; facturatie , inschrijving wedstrijden, inschrijving bonden
 • Communicatie over wedstrijden , optredens , nieuws, activiteiten
 • Het aanvragen van subsidie bij de gemeente

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het lidmaatschap

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Twirl en Majorette Stichting Unic  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;( voor en achternaam)
 • Naam van het kind (bij minderjarige)
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer/gsm nummer
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum

Uw persoonsgegevens worden door Twirl en Majorette Stichting Unic opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van uw gegevens bij aankoop in onze winkel

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij uw naw‐gegevens, e‐mailadres en telefoonnummer. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond.

Cookies

Onze webwinkel gebruikt alleen sessie‐cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Uw browser geeft toegang tot deze bestanden en verwijdert ze automatisch wanneer u uw browser sluit. Het gebruik van cookies verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en veiligheid van deze website.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze webwinkel wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat er door ons mee gedaan wordt.
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben.
 • Het laten corrigeren van fouten.
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
 • intrekken van toestemming.
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij zeker weten dat er geen gegevens van de verkeerde persoon aanpast of verwijdert worden.

Twirl en majorette Stichting Unic       uniczaamslag@zeelandnet.nl